internet voor de basisschool

      

Wat is SchoolLan?

SchoolLan is een eenvoudige, goedkope oplossing voor Internet op basisscholen. SchoolLan heeft zijn basis in de wereld van Free Software en Linux: computergebruik moet zo laag drempelig mogelijk zijn. U hoeft nauwelijks kosten te maken om mee te doen, maar krijgt toch maximale mogelijkheden uit uw computers op school. Helaas wordt er momenteel niet doorontwikkeld aan SchoolLAN; er verschijnen geen nieuwe versies meer.

Bij het gebruik van computers denkt u waarschijnlijk als eerste aan Windows systemen. Waarschijnlijk staan er al veel PCs met verschillende versies van Windows in uw schoolgebouw. Misschien heeft u zelfs al een netwerk om deze te verbinden. Echter, in de praktijk zijn deze systemen meestal niet geïntegreerd tot één geheel. Als u een goed functioneel netwerk wil bouwen, zal men u meestal adviseren uw oude computers te vervangen, en dat kost veel geld.
Zoniet bij SchoolLan. Bij SchoolLan wordt één goede PC de kern van uw netwerk. Op deze PC installeren wij Linux, een concurrerend alternatief voor Windows. Linux is gratis èn zo slim dat het met oude en nieuwe Windows PC's om kan gaan. Deze centrale PC wordt uw contact met Internet, uw e-mail centrale, uw printer beheerder en beheert ook nog uw computeronderwijs. En dat allemaal voor niets!

Wie maakt SchoolLan?

Stichting SchoolLan was een initiatief van Stichting NLnet, een organisatie die zich belangeloos en ongebonden inzet voor de stimulering van Internet in Nederland. Van 2001 tot medio 2004 werden de ontwikkelingen van SchoolLan geco├Ârdineerd door betaalde medewerkers. Daarna dreef het project op een combinatie van bijdragen van vrijwilligers en een platform van ondersteunende organisaties. Per 31 oktober 2006 is Stichting SchoolLan opgeheven. De software en documentatie blijft beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden.